File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 454, datë 23.09.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Rodolf Llambi Xhillari”.