File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 456, datë 06.05.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 387 nga Partia Socialiste e Shqipërisë, për heqje të materialeve zgjedhore të vendosura në kundërshtim me ligjin nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.