File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 458, datë 06.05.2023, “Për raportimin financiar në platformën elektronike të raportimit financiar (PERF) nga subjektet zgjedhore, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.