File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 462, datë 07.05.2023, “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 351 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj personit përgjegjës të Bashkisë Tiranë, për zhvillimin e veprimtarisë publike të ndaluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”.