File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 463, datë 7.5.2023 “Për lirimin dhe emërimin e anëtarëve në disa KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.