File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 464, datë 08.05.2023 “Për krijimin e KQV-së së posaçme dhe sasinë e fletëve të votimit për qendrën e posaçme të votimit nr. 4383/01, në KZAZ nr. 79, Bashkia Tepelenë për zgjedhjet e dates 14 maj 2023”.