File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 465, datë 08.05.2023 “Për propozimin e sanksioneve administrative ndaj disa drejtuesve të policive bashkiake, të cilat nuk kanë raportuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me zbatimin e vendimit nr. 424, datë 3.5.2023, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.