File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 47, datë 10.2.2023 “Për emërimin e anëtarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, të propozuar nga Partia Socialdemokrate e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023”.