File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 471, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, zj. Gjyste Gjon Kola”.