File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 473, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Himarë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Vasil Kolagji”.