File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 475, datë 10.5.2023, “Për verifikimin e të dhënave të deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Erin Pjeter Gjoni, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Social Demokrate”, për Bashkinë Lezhë”.