File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 48, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 25 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 35, qarku Tiranë dhe nr. 26 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 22, qarku Durrës”.