File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 48, datë 10.2.2023 “Për emërimin e anëtarëve në disa Komisione të Zonave të Administrimit Zgjedhor, të propozuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.