File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 48, datë 11.02.2021 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 38, qarku Tiranë dhe zëvëndësimin me vulë rezervë”.