File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 484, datë 11.5.2023, “Për shqyrtimin e kërkesave të Misionit të Vëzhgimit të OSBE/ODIHR, të Institutit Demokratik Amerikan, Parlamentit Europian dhe Ambasadave Italiane, Amerikane, Sllovene, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.