File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 485, datë 11.5.2023, “Për shqyrtimin e kërkesave të Radio Televizionit Shqiptar, TV 6+1 Vlora, NTV Televizion, Scan TV dhe gazetës online “SI”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.