File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 487, datë 11.5.2023 “Për vlerësimin e raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 5 Maj-10 Maj 2023”.