File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 488, datë 11.5.2023 “Për dhënie autorizimi për ndërrimin e vendndodhjes së QV nr. 2553/00, me QV nr.2553/01, Bashkia Belsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.