File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 49, datë 10.02.2023 “Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.