File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 493, datë 11.5.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 397, nga z. Ivi Kaso për afishim të materialit propagandistik të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në bashkinë Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.