File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 495, datë 11.5.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 406 nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për afishimin e materialeve propagandistike të Koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Bashkinë Himarë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.