File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 5, datë 09.01.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve, për regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve “Për përcaktimin e minimumit jetik”.