File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 518, datë 13.5.2023 Për miratimin e listës emërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht nga KQZ për plotësim të vakancës në KQV, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 Maj 2023”.