File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 520, datë 14.5.0223,  “Për vijimin e procesit të identifikimit të zgjedhësve me listën e zgjedhësve për zgjedhjet e datës 14 maj 2023″.