File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 54, datë 10.2.2023 “Për shqyrtimin administrativ të raportimeve të veprimtarive publike të disa institucioneve, për periudhën 24 janar – 2 shkurt 2023”.