File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 55, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 27 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 66, qarku Berat, nr. 28 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 38, qarku Tiranë, nr. 29 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 2, qarku Shkodër, nr. 30 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 20, qarku Durrës dhe nr. 31 të anëtarëve dhe sekretarit të KZAZ-së nr. 21, qarku Durrës”.