File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 55, datë 11.04.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës nr. 12, datë 06.04.2023” të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.