File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 58, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokracia e Re, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.