.

File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 58, datë 16.2.2023 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ nr.30, KZAZ nr.31, KZAZ nr.33, bashkia Tiranë, KZAZ nr.42, bashkia Kavajë, KZAZ nr.91, Bashkia Finiq, dhe sekretarit të KZAZ-së nr.31, bashkia Tiranë”