File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 58, datë 18.04.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 50, datë 17.04.2023 të depozituar nga ‘Partia Demokratike e Shqipërisë’”.