File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 597, datë 24.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë, Bashkia Roskovec, zj. Majlinda Daut Bufi, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.