File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 5,datë 23.01.2023 “Për shqyrtimin bashkërisht të kërkesave ankimore nr. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dhe 27”.