File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 60, datë 21.2.2023 “Për emërimin e kryetarëve dhe zëvendëskryetarëve në disa Komisione të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 maj 2023”.