File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 619, datë 25.5.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Kavajë, Qarku Tiranë, z. Fisnik Ymer Qosja, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.