File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 62, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Dragua Ceka, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”.