File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 65, datë 22.02.2023, “Për shqyrtimin administrativ ndaj personit përgjegjës të bashkisë Patos, për raportimin e veprimtarive publike për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.