File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 67, datë 28.04.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 52, datë 26.04.2023 të depozituar nga Partia Socialiste e Shqipërisë, dega Klos”.