File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 678, datë 04.07.2023 “Për caktimin e datës për përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë”.