File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 7 datë 15.1.2024 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, në zonën zgjedhore, Qarku Tiranë z. Plarent Pjetër Ndreca”.