File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 7, datë 20.2.2023 “Për miratimin e llojit të të dhënave që transmetohen nga pajisja elektronike e identifikimit drejt infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) të KQZ dhe rregullat për mënyrën e transmetimit të tyre”.