File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 72, datë 02.05.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës nr.16, datë 26.04.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.