File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 75, datë 28.02.2023, “Për shqyrtimin administrativ ndaj personit përgjegjës të Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, për raportimin e veprimtarive publike për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.