File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 77, datë 08.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 19, datë 06.05.2023”.