File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 77, datë 1.3.2023 “Për shqyrtimin administrativ të raportimeve të veprimtarive publike të disa institucioneve, për periudhën 10 shkurt – 16 shkurt 2023”.