File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 777, datë 15.9.2023 “Për miratimin e programit të temave të trajnimit që do të përdoren për trajnimin e operatorëve të pajisjes PEI, në zgjedhjet për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.