File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 78, datë 08.05.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 20, datë 06.05.2023”.