File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 8, datë 12.02.2024 “Për shqyrtim e kërkesës ankimore nr. 1, datë 04.01.2024, depozituar nga “Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë” , nr. 3, datë 08.01.2024 depozituar nga “Partia G 99” dhe nr. 4, datë 29.12.2023 depozituar nga ‘Partia Aleanca Popullore’”.