File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 8, datë 15.01.2024 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 826, datë 22.12.2023 “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2024”.