File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 8, datë 23.2.2023 “Për procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve në fletët e votimit në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore” (i përditësuar).