File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 80, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljaz Shehu, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Lezhë”.